Werkwijze

Nathalie_Storiesbypien_HR-1.jpg
DEFINITIEVE ONTWERP - (Uitwerkingsfase)

Algemeen

In de definitieve ontwerpfase worden eigenlijk alle gemaakte keuzes samengesteld tot een eind ontwerp waarbij ik aan de slag ga met het uitwerken van de diverse onderdelen zodat de aannemer, installateur, stoffeerder en interieurbouwer aan de slag kunnen met de uitvoering van het ontwerp.

Toevoegen/ slopen van wanden

Gaan jullie voor een verbouwing? Dan heeft de aannemer een duidelijk overzicht van de te slopen maar ook nieuw te bouwen wanden nodig. Deze tekening wordt uitgewerkt in het definitieve ontwerp.

Maatwerk

Indien het ontwerp maatwerk onderdelen bevat, zorg ik ervoor dat deze technisch worden uitgewerkt in de vorm van detaillering, materialisatie en maatvoering. Met deze tekeningen kan de interieur bouwer aan de slag om het ontworpen maatwerk te gaan realiseren.

W&E

Indien er waterleidingen en electra verplaatst gaan worden, dan heeft de aannemer hier een overzichtelijke, technische tekening voor nodig. Deze wordt ook uitgewerkt in de definitieve ontwerp fase.

Wandenplan

Bij gebruik van 2 of meer verschillende kleuren en materialen voor de wanden is het overzichtelijk om een tekening uit te werken waar per wand wordt aangegeven wat de oppervlakte, het kleurnummer of het materiaal betreft. Met deze tekening heeft de aannemer een duidelijk beeld van de werkzaamheden.

Aanleveren definitief ontwerp

Het aanleveren van bovenstaande documenten zal verlopen via de mail.